Česta pitanja i odgovori

Broj potrebnih terapija ovisi o stupnju ozlijede ili oštećenja, te faze rehabilitacije i atrofije mišića. Najčešće već nakon par treninga, osjećaj u mišićima je promijenjen, stvara se pozitivan tonus i smanjuje se eventualna bol u zglobu. Nakon desetak treninga možemo vratiti atrofirani mišić od 15- 50% ovisno o stupnju treniranosti prije posjete. Zato radimo dijagnostiku na početku, srediti i na kraju ture treninga ili terapija kako bi prilagodili trening cilju koji želimo postići
Izokinetika je zasigurno jedan vid kineziterapije koja se vrši pomoću izokinetickog stroja. Kineziterapija sama po sebi predstavlja skup vježbi kojima se pomaže u rehabilitaciji nakon ozlijede ili ispravljanja deformacije lokomotornog sustava.
Izokinetički trening može odraditi sportaš koji je u fazi rehabilitacije nakon ozlijede, zdravi sportaš koji želi preventivno dijagnosticirati i ispraviti eventualne disbalanse i svaka druga osoba sa bilo kakvim ozljedama, deformacijama ili oštećenjima lokomotive ih sustava.
Klasična kineziterapija obuhvaća vježbe koje se izvode sa rekvizitima ili vlastitom težinom tijela u svrhu rehabilitacije bolnih stanja nakon ozljede ili operacije te ispravljanja deformacije. Izokinetika je dio kineziterapija ukoliko je gledamo iz kuta narušenog zdravstvenog statusa čovjekova sustava za kretanje ali za razliku od kineziterapija, izokinetika služi zdravoj populaciji u svrhu treninga i podizanja mišićne jakosti i izdržljivosti.
Ukoliko ste već odradili određenu dijagnostiku (UZV, MR, RTG, EMNG itd.) ili imate pregled fizijatra ili ortopeda, bilo bi poželjno kada bi donijeli svu dokumentaciju kako bi bolje odredili cilj terapije odnosno treninga.
Trening na izokinetičkoj spravi može sadržavati rad na mišićima koji upravljaju jednim zglobom ili u istom treningu se radi više zglobova (odnosno mišića). Ovisno o tome, trening može trajati od 30 min do 90 min.
Pratite nas na društvenim mrežama