Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Pregledavanje web stranica aktivana.com (dalje u tekstu: web stranica) anonimno je te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu identifikaciju.
Aktivana obrt za usluge. (dalje u tekstu: Aktivana) automatski prikuplja podatke o uređaju kojim pristupate web stranici. Ove podatke Aktivana koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da ih Aktivana koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti.

Prilikom upisa osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama, uputit ćemo vas na ovu Zaštitu privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima u odnosu na zaštitu predmetnih osobnih podataka. U skladu s navedenim, ovime vas obavještavamo da je Aktivana voditelj obrade osobnih podataka koje unosite u za to predviđena polja na web stranicama te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani Aktivani.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati Aktivanu na info@aktivana.com ili telefonski broj 098 167 33 57. Opća uredba o zaštiti podataka predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti Aktivani na info@aktivana.com ili telefonski broj 098 167 33 57.